Advokát

Naše kancelář je připravena vždy pro Vás navrhnout komplexní řešení na míru dle Vašeho požadavku a při zohlednění specifik daného případu.

Jako advokátní kancelář poskytujeme právní služby v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a to především v oblasti obchodního a občanského práva, se zaměřením na právo insolvenční a exekuční.

 

Při stanovení odměny se přitom řídíme vyhláškou č. 177/1996 sb., o odměně advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (advokátní tarif), v jehož rámci lze sjednat rovněž odměnu smluvní, odpovídající zpravidla lépe charakteru a náročnosti poskytované služby.

 

Na žádost klienta jsme připraveni tomuto vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby, a v případě reklamace služby rovněž písemné potvrzení o tom, kdy a jakým způsobem klient realizované služby reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký je pak navrhovaný způsob jejího vyřízení.

 

Za svou prací si stojíme. Nad její kvalitou mimo jiné dohlíží rovněž Česká advokátní komora, na kterou je možné obrátit se v případě neuspokojivého vyřízení reklamované služby, a která je pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb.

 

„Tvoříme tým, jehož cílem není meta vyznamenání, ale pocit z dobře odvedené práce."

Mgr. Ing. Petra Hýsková

Spolu se svým realizačním týmem

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich

Insolvenční správce

Naše kancelář se specializuje na oblast insolvenčního práva, a to jak při výkonu funkce insolvenčního správce se zvláštním povolením tak i v rámci výkonu advokacie.

Problematiku ovládáme jak z pohledu věřitele, jehož práva je třeba v rámci vedeného řízení intenzivně hájit tak, aby řádně a včas přihlášené pohledávky byly uspokojovány v maximální možné míře, tak z pohledu dlužníka, který má rovněž právo na to, aby jeho zájmy byly v mezích insolvenčního zákona chráněny a jeho majetek nebyl zpeněžen nekvalifikovaným způsobem a pod cenou.

 

V případě finančních obtíží subjektu jsme připraveni s ním analyzovat situaci z pohledu insolvenčního zákona a povinností z něj pro statutární orgán vyplývajících. Při konstatování úpadku či hrozícího úpadku jsme pak připraveni poskytnout mu podporu v rámci přípravy reorganizace, je-li zde dostatečný prostor pro záchranu fungujícího podniku.

 

Věřitelům s méně likvidními pohledávkami jsme pak schopni zajistit kompletní servis při jejich vymáhání, včetně sepsání insolvenčního návrhu a následného provedení zahájeným insolvenčním řízením zahrnujícího rovněž adekvátní volbu způsobu řešení úpadku jejich dlužníků.

 

Mgr. Ing. Petra Hýsková

Spolu se svým realizačním týmem

 

 

„Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!“ 
Albert Einstein

Kontakty

Adresa kanceláře: Tyršova 1835/13, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 601 330 871

E-mail pro agendu insolvenčního správce: insolvence@akhyskova.cz

E-mail pro advokátní agendu: ak@akhyskova.cz

 

Rychlý kontakt na Insolvenčního správce:

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Parkování

Partneři:

Advokát

Insolvenční správce

Kontakty

Petra Hýsková

Petra Hýsková

advokátní kancelář

Sídlo: Tyršova 1835/13, 120 00 Praha 2,   +420 601 330 871 / insolvence@akhyskova.cz

© 2016 Petra Hýsková